Vad behandlas

Laserbehandling är bra när man har smärta, inflammation och/eller svullnad. Bäst effekt tror man att man får om besvären är beläget ner till ca 5 cm i vävnaden, även om många studier visar på goda effekter på betydligt djupare problem, exempelvis vid diskbråck och spinal stenos i ländrygg.

Generellt sett kan behandlingen användas på muskel-och sensmärta, nedsatt cirkulation, bristningar, akuta och kroniska besvär.

Vanliga problem att behandla med medicinsk laserterapi

  • Tennis- och golfarmbåge
  • Ont i rygg, nacke och axlar
  • Problem med axel och skuldra
  • Stukningar och idrottsskador
  • Whiplashskador
  • Skador och förslitningar
  • Reumatiska problem och artros
  • Ödem, trögt lymfsystem
  • Eksem och många andra hudproblem
  • Sår

Övriga tillstånd där laserbehandling har effekt

Lymfödem
Akuta skador så som bristningar, stukningar och idrottsskador.