En behandling

Vid första besöket kommer du att få beskriva besvären och utifrån det, samt undersökning, lägger vi sedan i samråd upp en behandlingsplan.

Den del av kroppen som behandlas belyses med en prob (munstycke) som levererar laserljus. Apparaten ställs in beroende på vilket symtom och område som ska behandlas. Behandlingen kan även ske med avstånd från laserapparaturen till huden (detta är vanligt vid behandling över öppna sår) eller med ett visst tryck på vävnaden (vanligt vid behandling över muskulatur). Behandlingen är smärtfri, kan värma lite och de flesta upplever behandlingen som behaglig och avslappnande.
En behandling tar vanligtvis mellan 15-45 minuter beroende på hur många områden som behandlas vid varje behandlingstillfälle.

Vid akuta symtom rekommenderas 3-6 behandlingar följt av kontinuerlig utvärdering, men för långvariga besvär rekommenderas fler behandlingar under en längre tid. Medicinsk laserbehandling kan även vara ett komplement till medicinsk behandling av artros och reumatism. En del med artros väljer att få laserbehandling regelbundet då detta upplevs som ett sätt att minska symtomen.
Behandlingarna sker tätt i början t.ex. med 2 – 7 dagars mellanrum, därefter med längre intervaller.

Fyra vanliga behandlingsreaktioner

  1. Smärtlindring – kan uppkomma direkt eller några timmar efter behandlingen. Smärtlindring är såklart en positiv och önskad effekt. Vid smärtlindring är det dock viktigt med anpassad belastning för att undvika överbelastning.
  2. Trötthet – vissa personer kan reagera med trötthet direkt efter eller några timmar efter behandling. Vissa kan bli väldigt trötta och behöva vila eller somna tidigare på kvällen. De allra flesta sover väldigt gott vid trötthetsreaktioner.
  3. Initialt något ökad smärta – kan ibland uppkomma 6-24 timmar efter en behandling (men ibland även direkt efter) och sitta i max 3 dagar. Smärtstillande och NSAID kan då intas, dock med följden att effekten av laserbehandlingen minskas något. Smärta är en bra reaktion då immunförsvaret och de inflammatoriska processerna aktiverats och startar läkningen. Efter en tillfällig smärtökning är besvären ofta mycket lindrigare än innan första behandlingstillfället.
  4. Ingen reaktion – vissa känner ingenting eller obetydlig förändring i besvären. Vid utebliven reaktion är det svårast att avgöra om det krävs fler behandlingar (vissa kräver upp till 4-5 innan man får tydligt resultat). Uteblivet resultat kan bero på att behandlingen sker över fel ställe, men även på att personen helt enkelt inte svarar på metoden. Rätt diagnos och lokalisering av skadeområde är alltså viktigt!